لوله یاب غیر فلزی (پلی اتیلن) GPR

اسکن زیرسطحی، آشکار سازی و نقشه برداری دقیق از تاسیسات غیرفلزی